Algemene voorwaarden

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google plus
  • Addthis
Justitia

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op deze pagina in zijn geheel te lezen.

Algemene Voorwaarden Horecainfo.eu en koffieenthee.eu:

Artikel 1: Overeenkomst
1.1 Deze gebruikersovereenkomst bevat de algemene voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de aangeboden informatie en diensten van Horecainfo.eu en koffieenthee.eu. De gebruiker (bezoeker, klant, lid, adverteerder) van de website en van eventuele aangeboden diensten, wordt geacht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn gegaan.

1.1a In deze overeenkomst wordt gesproken over Horecainfo.eu. Hiermee worden alle pagina's bedoeld binnen horecainfo.eu en koffieenthee.eu en bijbehorende subdomeinen.

1.2 Horecainfo.eu behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien er wijzigingen optreden binnen deze algemene voorwaarden zal dit op de website bekend worden gemaakt en zullen de aangepaste voorwaarden automatisch van kracht zijn voor iedere gebruiker.

1.3 Tevens zijn de algemene voorwaarden van Horecainfo.eu, van toepassing op iedere overeenkomst tussen een bezoeker en Horecainfo.eu voor de gehele looptijd van deze overeenkomst.

1.4 Bij een zeer grote wijziging van deze algemene voorwaarden zal Horecainfo.eu de gebruiker op de hoogte stellen via de website

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 Horecainfo.eu is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of tekortkomingen, danwel enig ander gebrek in de gegevens of informatie die staan op de website. Dit geldt voor zowel de gegevens of informatie die geplaatst zijn door Horecainfo.eu, danwel een crewlid van Horecainfo.eu, als voor de gegevens of informatie die geplaatst is door een gebruiker.

2.2 Horecainfo.eu biedt de website aan zoals die op dat moment is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. Horecainfo.eu is niet aansprakelijk voor het eventueel uitvallen of slecht functioneren van de website.

2.3 Op de website bevinden zich diverse links naar websites van derde partijen. Er wordt geen controle uitgevoerd op de informatie of het beleid die door deze websites worden aangeboden. Horecainfo.eu is derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekend niet dat Horecainfo.eu de mening / informatie/ gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeurt of er enige associatie mee heeft.

2.4 Eventuele tekortkomingen in de informatie of gegevens van Horecainfo.eu geeft geen recht op enige vorm van financiele compensatie. Horecainfo.eu is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, gevolgschade of voor schade welke veroorzaakt is door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

2.5 De informatie en gegevens op de website kan worden gewijzigd met hoge frequentie. Horecainfo.eu behoudt zich dan ook het recht om op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Artikel 3: Intellectuele eigendom en copyright

3.1 De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de intellectuele eigendomsrechten op de website en de daar gepubliceerde gegevens (teksten, foto's, afbeeldingen, layout) in handen van Horecainfo.eu zijn en blijven.

3.2 Het is een gebruiker, danwel een derde verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horecainfo.eu, enige op de website gepubliceerde gegevens openbaar te maken, danwel te verveelvoudigen. Deze gegevens mogen dus niet als bron worden gebruikt, worden gereproduceerd, gepubliceerd, verkocht of enige andere vorm van verspreiding anders dan via Horecainfo.eu. Tenzij met schriftelijke toestemming van de eigenaar van Horecainfo.eu.

Artikel 5: Privacyregeling

5.1 Horecainfo.eu respecteert de gegevens en privacy van de gebruikers. Horecainfo.eu gebruikt deze gegevens alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van eventuele activiteiten of aanpassingen op de website Horecainfo.eu. Horecainfo.eu zal, zonder toestemming van de betreffende gebruiker, de gegevens van haar gebruikers niet gebruiken voor marketing doeleinde buiten Horecainfo.eu.

5.2 Tijdens een bezoek aan de website kunnen wij informatie opslaan op de computer van de gebruiker in de vorm van een Cookie. Een Cookie is een heel klein bestand waarin basis informatie wordt opgeslagen. Via een Cookie kan worden nagegaan wanneer de gebruiker eerder op Horecainfo.eu is geweest en of de gebruiker bepaalde voorkeuren heeft op onze website. In iedere browser zit een mogelijkheid de Cookies te beheren van websites. Meer hierover staat in de documentatie van uw browser.

5.3 Horecainfo.eu behoud zich het recht voor te allen tijde, bij enige verdenking van misbruik door een gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen spammen, hacken of het lastig vallen van andere gebruikers, alle berichten, waaronder de priv├ę berichten, van de gebruiker in te zien.

5.4 Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Artikel 6: Uitsluiting

6.1 Horecainfo.eu behoudt zich het recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen een gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen. Dit geld voor iedere gebruiker, derhalve ook voor betaalde gebruikers die een abonnement hebben afgesloten. Er wordt geen abonnementsgeld terugbetaald indien een gebruiker wordt afgesloten van Horecainfo.eu.

Enkele voorbeelden van directe uitsluiting:

- Het aanbieden van en vragen om, illegale, gestolen, en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde werken en zaken op Horecainfo.eu;

- Bedreigen van gebruikers, crewleden, personeel en/of medewerkers van Horecainfo.eu;

- Misbruiken van de website, hieronder valt een zogenaamde Denial of Service attack maar ook het plaatsen van willekeurige cijfers en letterreeksen op het forum of bij artikelen;

- Enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

- Zich niet houden aan de regels van de website zoals nader omschreven in artikel 7.2.

- Zich niet houden aan artikel 9.1.

6.2 Een lid kan op elk moment zijn gebruikersaccount opzeggen bij Horecainfo.eu. De gegevens in de gebruikersaccount zullen dan zoveel mogelijk worden verwijderd. De geplaatste reacties zullen niet worden verwijderd, aangezien deze een essentieel deel uitmaken van de discussies.

Artikel 7: Aanvullende bepalingen

7.1 Bezoekers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan discussies en secties waar een gebruikersaccount voor nodig is. Elke bezoeker mag maximaal een (1) gebruikersaccount aanmaken. Een gebruikersaccount blijft altijd in eigendom van Horecainfo.eu. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gebruikersaccount. Een gebruikersaccount mag door maximaal 1 individu worden gebruikt. Dit individu is hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen gebeurd met zijn gebruikersaccount.

7.2 Een gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de regels die gelden op de website Horecainfo.eu. Gezond verstand en de netiquette (de algemene fatsoens en omgangsregels van het internet) zijn van toepassing.

Artikel 8: Onvoorziene situaties

8.1 Indien er een situatie voordoet waar niet in voorzien is in de Algemene Voorwaarden of in de FAQ?s, zal de leiding van Horecainfo.eu bevoegd zijn hierover een definitief oordeel te geven. Over het oordeel wordt niet gecorrespondeerd en deze is bindend.

Artikel 9: Advertenties

9.1 Horecainfo.eu is een website waar u gratis veel informatie kunt vinden. Om deze informatie gratis te kunnen houden worden er advertenties op de website geplaatst. Het weren / blokkeren of onzichtbaar maken van deze reclame is dan ook verboden. Het overtreden van deze regel kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot Horecainfo.eu wordt ontzegd.

9.2 Het is niet toegestaan Horecainfo.eu te gebruiken voor eigen commerciele doeleinden op welke manier dan ook.

Artikel 10: Cookies

10.1 Horecainfo.eu gebruikt een script van statcounter.com en Google die gebruik kan maken van cookies om bezoekersgedrag te volgen. Hiernaast kunnen ook andere onderdelen van de site cookies gebruiken om diverse redenen. Bij gebruik van welke pagina dan ook van Horecainfo.eu gaat u hiermee akkoord.