Theateropstelling

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google plus
  • Addthis
Theateropstelling

Theateropstelling

Het klaarzetten van een theateropstelling is een klusje wat meestal veel tijd kost. Meestal staat er een andere vergaderopstelling in de zaal waardoor eerst de tafels uit de zaal gehaald moeten worden en alles wat daarop staat. Hiernaast is de theateropstelling zeer geschikt voor grote groepen mensen en zoveel stoelen moeten meestal uit andere ruimtes gehaald worden. met name dit vele sleep-werk neemt veel tijd in beslag.
De theateropstelling wordt vaak voor presentaties gebruikt waarbij de deelnemers alleen maar hoeven te luisteren en af en toe een vraag te stellen. Om het voor de deelnemers overzichtelijk te houden laten we de stoelen elke rij verspringen zoals te zien is op bovenstaande afbeelding. Op deze manier heeft men geen last van degene die recht voor men zit en kan men tussen elkaar door kijken naar de presentatie. Indien gewenst kan men de koptafel ook weg laten of deze vervangen door een spreekgestoelte. Zet hier dan wel een glas en water neer voor de spreker.

Benodigdheden

Koffie, thee, water, etc. wordt meestal aan de zijkant van de ruimte op een buffetje gezet. Een andere mogelijkheid is om de gasten te ontvangen buiten de ruimte met koffie en thee.
Bij de meeste vergaderingen en bijeenkomsten wordt er gevraagd om een beamer met scherm en flipover. Zorg ervoor dat deze zo staan opgesteld dat ze goed zichtbaar zijn voor iedere deelnemer aan de vergadering of bijeenkomst. Op de afbeelding bovenaan deze pagina staan deze in het rood getekend. Voor de duidelijkheid: het rode blokje is de beamertafel.
Andere benodigdheden bij een theateropstelling kunnen zijn een whiteboard, beeldscherm of laptop. Hiernaast bestaat de kans dat de trainer of het bedrijf dat de vergadering organiseert nog extra materiaal opstuurt wat klaar moet staan tijdens de bijeenkomst.