BedrijfsHulpVerlening

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google plus
  • Addthis
zwaailicht hulpverlening

BHV - BedrijfsHulpVerlening

Elk bedrijf en dus ook elk horecabedrijf heeft, op het gebied van bedrijfshulpverlening, 3 verplichtingen:

De BHV moet binnen het bedrijf geregeld zijn;
Er moeten BHV oefeningen gedaan worden;
Er moet een BHV plan aanwezig zijn.

In het BHV plan moet op schrift staan welke procedures er gevolgd moeten worden als er brand of een andere calamiteit is. Ook kan de BHV-organisatie en de BHV oefeningen worden vermeld.

Hiernaast moeten er in het bedrijf noodkaarten en plattegronden met eventuele vluchtroutes hangen. Op deze plattegronden moeten naast de vluchtroutes ook de aanwezige blusapparaten aangegeven worden.

Om een opzetje te hebben voor het schrijven van een BHV plan stelt horecainfo.eu een BHV model ter beschikking. Dit plan is ontworpen voor bedrijven met minder dan 15 medewerkers en zonder andere bijzondere risico's. Wel kan het gebruikt worden als handvat om voor grotere bedrijven een BHV plan te schrijven.

Het is belangrijk dat een ieder weet hoe te handelen bij een calamiteit. Bespreek dit plan dan ook binnen het bedrijf en laat niets aan het toeval over!

Dit BHV plan is met zorg door horecainfo.eu samengesteld. Horecainfo.eu neemt echter geen enkele aansprakelijkheid bij het gebruik ervan. Met het downloaden ervan aanvaart u alle aansprakelijkheden die eruit voort vloeien.

Download hier uw kopie.